Medicalinfo Doctor

Ιδιωτικά Ιατρεία

Medicalinfo Doctor

Το medicalinfo Doctor αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την διαχείριση και οργάνωση ενός ιατρείου.

Πλήρως παραμετρικό για τη κάλυψη όλων των ειδικοτήτων και αναγκών σύμφωνα με τα πρότυπα Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής

To Medicalinfo Doctor διατίθεται με τα εξής μοντέλα διάθεσης:

 • Ορισμένου χρόνου (ετήσια συνδρομή)
 • Αορίστου χρόνου (αγορά αδειών χρήσης)
ιατρικό λογισμικό Medicalinfo Doctor - μηχανοργάνωση ιατρείου

Λειτουργιές & Χαρακτηριστικά


scheduler-infolyseis-medicalinfo-doctor

Διαχείριση Ραντεβού

Η διαχείριση των ραντεβού πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα από το χρήστη χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. Ευέλικτος μηχανισμός επιτρέπει την άμεση καταχώρηση ασθενή και δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ο χρήστης περισσότερους από ένα γιατρούς ταυτόχρονα, στη περίπτωση συστέγασης δύο ιατρών.

Λειτουργίες περιοδικότητας και υπενθύμισης είναι ενεργοποιημένες καθώς επίσης και δυνατότητα επιλογής τύπου του ραντεβού.


Λειτουργίες Χρονοπρογραμματισμού

Πέραν της καταχώρησης ενός ραντεβού υπάρχουν επιπλέον λειτουργίες που δύναται να χρησιμοποιήσει ο χρήστης κάνοντας τον μηχανισμό του χρονοπρογραμματισμού ένα απαραίτητο εργαλείο στη καθημερινή του χρήση.

 • Διαδικασία αλλαγής ημερομηνίας και ώρας με drag & Drop
 • Επιλογή προβολής ανά ημέρα εβδομάδα μήνα ή επιλογή συγκεκριμένων ημερομηνιών
 • Δυνατότητα εκτύπωσης των ραντεβού
 • Δυνατότητα ενημέρωσης του ιατρού μέσω διαδικτύου.


ιατρικός φάκελος ασθενούς medicalinfo

Διαχείριση Επισκέψεων

Η διαχείριση των επισκέψεων αφορά τις επισκέψεις του ασθενή και τις ενέργειες που έγιναν σε κάθε μία από αυτές. Διαχείριση Ιστορικού, αξιολογήσεων καθώς επίσης και μία σειρά από καταχωρίσεις που αφορούν σε εξετάσεις, θεραπείες, φαρμακευτικές αγωγές για την ολοκληρωμένη εικόνα του ασθενή. Στο Medicalinfo Doctor ενσωματώνεται ένα πανίσχυρο εργαλείο σχεδιασμού ειδικών πράξεων ακόμη και από τον ίδιο το γιατρό ώστε να δημιουργήσει απεριόριστες φόρμες, έντυπα και εκτυπώσεις και να δημιουργήσει από αυτά μία ενιαία προβολή για τον έλεγχο του ασθενή.


Διαχείριση Αρχείων

Μηχανισμός για την εισαγωγή και τη διαχείριση αρχείων (εικόνα, ήχου, βίντεο, κειμένου).

Σύνοψη

Δυνατότητα εμφάνισης σε γραφική παράσταση αποτελεσμάτων που επιλέγει ο χρήστης.

Εκτυπώσεις

Γεννήτρια για την παραγωγή εκτυπώσεων όπως βεβαιώσεις, γνωματεύσεις κα..


Διαχείριση Οικονομικών

Λειτουργία διαχείρισης των οικονομικών στοιχείων του ιατρείου και τη πλήρη μηχανογράφηση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και των αποδείξεων είσπραξης. Εξοικονόμηση χρόνου και το σημαντικότερο πλήρη έλεγχος των οικονομικών.

 • έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών
 • Υπόλοιπα Ασθενών
 • Έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων.
 • Ενσωματωμένη γεννήτρια εκτυπώσεων.
 • Πλήρως παραμετρικό κύκλωμα.
διαχείριση οικονομικών στοιχείων ασθενων


Ιατρικό λογισμικό υποβολή επισκέψεων ΔΑΠΥ

Διασύνδεσεις

Το ιατρικό λογισμικό Medicalinfo Doctor διαθέτει μηχανισμό για την διασύνδεση του με τρίτες εφαρμογές εταιρειών ή φορέων. Υπάρχει εγκατεστημένος μηχανισμός για την ενημέρωση των μηνιαίων επισκέψεων στο eΔΑΠΥ αυτόματα ώστε να μη χρειάζεται ο γιατρός να τα καταχωρεί και τοπικά στο ιατρείο του και στη συνέχεια στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ στο δικτυακό τόπο κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

Επίσης το επόμενο διάστημα θα γίνει και η σύνδεση μέσω ασφαλούς καναλιού με την ΗΔΙΚΑ ώστε να είναι δυνατή και η έκδοση των φαρμακευτικών συνταγών μέσω του e-syntagografisi.Ροή εργασίας

Το Medicalinfo Doctor έχει σχεδιαστεί ώστε να προάγει την εργασία του χρήστη με γραμμικό τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται μικρότεροι χρόνοι εργασίας. Βέβαια ο χρήστης μπορεί αν επιλέξει αν θα ακολουθήσει τη ροή εργασίας αυτή η θα ακολουθήσει το τρόπο που βρίσκει ποιο πρακτικό.

Ραντεβού → Επίσκεψη → τιμολόγηση → ενημέρωση eΔΑΠΥ

Επιπρόσθετες Λειτουργίες

Το ιατρικό λογισμικό Medicalinfo Doctor εμπεριέχει και ένα σύνολο επιπρόσθετων λειτουργιών για την οργάνωση και πληροφόρηση του ιατρού. Επίπεδα ασφάλειας, διαχείριση πόρων, συνεργατών, και εξαγωγή των δεδομένων σε όλα τα γνωστά format είναι μερικά από αυτά.

 • Ενσωματωμένο Εθνικό Συνταγολόγιο
 • Διαχείριση προτύπων εγγράφων.
 • Διαχείριση Συνεργατών.
 • Διαβαθμισμένη ασφάλεια
 • Υποστήριξη πολλαπλών Ρόλων - Χρηστών
 • Εξαγωγή δεδομένων σε όλα τα γνωστά format (pdf, xls, doc, xml)

Πρωτόκολλα & Διασυνδέσεις

Το ιατρικό λογισμικό Medicalinfo Doctor διαθέτει μηχανισμούς για την διασύνδεση με εφαρμογές τρίτων εταιρειών και φορέων καθώς επίσης και μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη διαχείριση ιατρικών πρωτοκόλων.

 • Δυνατότητα υποβολής μηνιαίων επισκέψεων ΔΑΠΥ
 • Επικοινωνία με ιατρικό εξοπλισμό με πρωτόκολλο HL7.
 • Διασύνδεση με eΣυνταγογράφηση*
 • Δυνατότητα διαχείρισης εικόνων DICOM
 • Διασύνδεση με Επιχειρησιακό λογισμικό
 • Διαχείριση ICD-10

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία παρουσίαση του λογισμικού και των δυνατοτήτων καθώς επίσης και δυνατότητα εγκατάστασης για 30 ημέρες ώστε να έχετε τη δυνατότητα να εργαστείτε με το Medicalinfo Doctor.