Διασφάλιση Ποιότητας

Θέλοντας να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από το 2013 έχουμε εφαρμόσει διαχείριση διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής την "Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών ιατρικού λογισμικού και προϊόντων πληροφορικής για το τομέα της Υγείας.

Απο αρχές του 2014 η εταιρεία μας έχει δρομολογήσει και ακόμη μία πιστοποίηση στη διασφάλιση ποιότητας στη διαχείριση ευαίσθητών προσωπικών δεδομένων.