Συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμάκων

Εκδόθηκε συμπληρωματικό δετλτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης λόγω αιτημάτων μείωσης τιμής και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων.

Το συγκεκριμένο δελτιο τιμών ισχύει για τις κλινικές και Νοσοκομεία από την ημερομηνία ανάρτησης του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (08/08/2017)

Rebate Δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση σχετικά με τον μηχανισμό αυτόματων επιστροφών (Rebate) που αφορά το σύνολο των παρόχων και ισχύει από τη 1η Αυγούστου 2017 και έπειτα. Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση επιφέρει αλλαγές τόσο στις κλίμακες όσο και στα ποσοστά.

Οι νέοι συντελεστές και κλίμακες του rebate θα εφαρμοστούν από 1η Αυγούστου για το μήνα Αύγουστο και έπειτα, δηλ. θα συμπεριληφθεί στην υποβολή του Αυγούστου που θα υποβληθεί προς τον ΕΟΠΥΥ τον Σεπτέμβριο.

Τέλος όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση “Η με αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011/30.10.2015 (Β’ 2391) υπουργική απόφαση «Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate)» και η με αριθμ. Γ3γ/63182/9.11.2015 (Β’ 2496) υπουργική απόφαση «Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις − ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων» καταργούνται.“

Έχει αναρτηθεί οδηγός βήμα-βήμα (Κεφάλαιο 7. Παραμετροποίηση) στη τεκμηρίωση λογισμικού wiki.medicalinfo Επισυνάπτουμε την Υπουργική Απόφαση.

Νεο Δελτίο τιμών φαρμάκων

Εκδόθηκε νέο δετλτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και το καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων.

Το συγκεκριμένο δελτιο τιμών ισχύει για τις κλινικές και Νοσοκομεία από την ημερομηνία δημοσίευσης (4/08/2017)

Αλλαγή κωδικοποίησης εξετάσεων (ΕΟΠΥΥ)

Με την 16/5 ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη κωδικοποίηση των εξετάσεων που αρχικά αφορούσε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση εφαρμόστηκε και στη κλειστή περίθαλψη από τον μήνα Ιούλιο. Θα πρέπει λοιπόν όσοι χρησιμοποιείται τις εξετάσεις που έχουν αλλάξει κωδικό να γίνει η προσθήκη αυτή και εντός της εφαρμογής Medicalinfo πριν προβείτε σε υποβολή αρχείου. Έχει αναρτηθεί οδηγός βήμα-βήμα (Κεφάλαιο 7. Παραμετροποίηση) στη τεκμηρίωση λογισμικού wiki.medicalinfo Επισυνάπτουμε την οδηγία του ΕΟΠΥΥ

Αμεση επικοινωνία μεσω slack

Στη προσπάθεια μας να παρέχουμε όσο το δυνατό καλύτερες υπηρεσίες υποστήριξης και επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών – πελατών μας, αναζητούμε πάντα νέα εργαλεία που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Έχοντας τα παραπάνω ως προτεραιότητα εφαρμόζουμε μία νέα μορφή επικοινωνίας με τις συνεργαζόμενες μονάδες υγείας, με σκοπό την ταχύτερη και καλύτερη πληροφόρηση.

Αυτή τη φορά κάνουμε χρήση του κορυφαίου εργαλείου επικοινωνίας για επιχειρήσεις, slack (http://www.slack.com). Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας μας δίνεται η δυνατότητα να αποστέλλουμε στους συμμετέχοντες, άμεσα μηνύματα σχετικά με ενημερώσεις, νέα και διάφορη σχετική πληροφόρηση .

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δημιουργεί ένα επιπλέον κανάλι επικοινωνίας, εκτός του email και του τηλεφώνου, όπου μπορεί ο κάθε χρήστης της κλινικής να αποστέλλει μία ερώτηση, απορία ή ακόμη και κάποιο αρχείο προς το support, δημιουργώντας κατά κάποιο τρόπο μία λειτουργία forum.

Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση προς όλους τους συνεργάτες γίνεται με όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας όπως email, facebook, twitter με βασικό στόχο την άμεση ενημέρωση των συνεργατών-πελατών μας. Με αυτή τη νέα προσθήκη θα υπάρχει ένα επιπλέον μέσο για την ακόμη καλύτερη επικοινωνία δεδομένου των επιπρόσθετων λειτουργιών που παρέχουν τέτοιου είδους πλατφόρμες όπως αυτή του Slack.

Σας παροτρύνουμε να μας αποστείλετε το email σας για να σας εντάξουμε σε αυτό το νέο τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

Infolyseis Support Team.