Συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμάκων

Εκδόθηκε συμπληρωματικό δετλτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης λόγω αιτημάτων μείωσης τιμής και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων.

Το συγκεκριμένο δελτιο τιμών ισχύει για τις κλινικές και Νοσοκομεία από την ημερομηνία ανάρτησης του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (08/08/2017)

Rebate Δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση σχετικά με τον μηχανισμό αυτόματων επιστροφών (Rebate) που αφορά το σύνολο των παρόχων και ισχύει από τη 1η Αυγούστου 2017 και έπειτα. Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση επιφέρει αλλαγές τόσο στις κλίμακες όσο και στα ποσοστά.

Οι νέοι συντελεστές και κλίμακες του rebate θα εφαρμοστούν από 1η Αυγούστου για το μήνα Αύγουστο και έπειτα, δηλ. θα συμπεριληφθεί στην υποβολή του Αυγούστου που θα υποβληθεί προς τον ΕΟΠΥΥ τον Σεπτέμβριο.

Τέλος όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση “Η με αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011/30.10.2015 (Β’ 2391) υπουργική απόφαση «Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate)» και η με αριθμ. Γ3γ/63182/9.11.2015 (Β’ 2496) υπουργική απόφαση «Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις − ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων» καταργούνται.“

Έχει αναρτηθεί οδηγός βήμα-βήμα (Κεφάλαιο 7. Παραμετροποίηση) στη τεκμηρίωση λογισμικού wiki.medicalinfo Επισυνάπτουμε την Υπουργική Απόφαση.

Νεο Δελτίο τιμών φαρμάκων

Εκδόθηκε νέο δετλτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και το καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων.

Το συγκεκριμένο δελτιο τιμών ισχύει για τις κλινικές και Νοσοκομεία από την ημερομηνία δημοσίευσης (4/08/2017)

Αλλαγή κωδικοποίησης εξετάσεων (ΕΟΠΥΥ)

Με την 16/5 ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη κωδικοποίηση των εξετάσεων που αρχικά αφορούσε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση εφαρμόστηκε και στη κλειστή περίθαλψη από τον μήνα Ιούλιο. Θα πρέπει λοιπόν όσοι χρησιμοποιείται τις εξετάσεις που έχουν αλλάξει κωδικό να γίνει η προσθήκη αυτή και εντός της εφαρμογής Medicalinfo πριν προβείτε σε υποβολή αρχείου. Έχει αναρτηθεί οδηγός βήμα-βήμα (Κεφάλαιο 7. Παραμετροποίηση) στη τεκμηρίωση λογισμικού wiki.medicalinfo Επισυνάπτουμε την οδηγία του ΕΟΠΥΥ